Diffusorslanger

Vi tilbyr diffusorslanger Aero-Tube™ fra  Colorite Plastics. Dette er en slange med svært gode tekniske egenskaper, til særdeles konkurransedyktig pris.

Aero-Tube™ har en oppbygging som spiller på lag med et av de viktigste premissene for effektiv gassinnløsning i vann – kontaktareal mellom gass og vann. I praksis betyr dette at gassen må tilføres i så små bobler som mulig for å få et størst mulig overflateareal for innløsning.

 

Porøs veggstruktur

Aero-Tube™ har en porøs veggstruktur som gjør at gassen tilføres vannet fra et utall små porer.

Stor overflate Aero-Tube™ har en utvendig diameter på ca 25mm. Dette gir en stor overflate for gassinnløsning. Innvendig diameter er på ca 13mm, noe som motvirker at det slås knekk på slangen. Den porøse veggstrukturen sikrer samtidig at slangen er tilstrekkelig fleksibel.

 

Lavt energiforbruk

Lavt driftstrykk Ï anvendelser der man bruker luftblåsere, vil det lave driftstrykket som behøves i Aero-Tube™ gi lavere energiforbruk per kubikkmeter luft tilført vannet. Dette vil igjen gi lavere strømforbruk til blåserne

 

Vi har også slanger beregnet for luft, disse er av større dimensjon enn O2 slangene.