Alger

Generelt for marine mikroalger:

Marine mikroalger fra Reed Mariculture Ltd. Består av hele algeceller som er oppkonsentrert i rent saltvann. Cellene er ikke skadet ved tørking eller annen prossesering som gir lekkasje av næringsstoffene ut i vannet. Algene fra Reed er ikke kunstig anriket, slik enkelte produkter av ferskvannsalger kan være.

Alle marine fettsyrer stammer opprinnelig fra marine mikroalger. I ferskvannsalger finnes det imidlertid ikke . I fisk finner man dem normalt i den metaboliserte formen triglyserin, og fiskeolje består utelukkende av fettsyrer i triglyserin form. De fleste marine fiskelarver har vanskelig for å ta opp fetsyrer i triglyserin form. Algene inneholder imidlertid fettsyrene på fosfolipid form, og på denne formen er fettsyrene lett tilgjengelige for fiskelarvene.

Det har vist seg at fettsyrene EPA og spesielt DHA er essensielle for utviklingen og overlevelsen til fiskelarvene, og det har vært my fokus på å gi fiskelarvene lipider på denne formen. Algene inneholder imidlertid en mengde andre stoffer i tillegg til fettsyrene, og siden man fremdeles er langt unna et komplett bilde av larvenes behov, vil en anrikning av byttedyrene med marine mikroalger gi en langt bredere diettsammensetning enn prosesserte produkter.

Instant Algae® Nannochloropsis

Nannochloropsis er en liten grønnalge som er mye brukt innen akvakulturindutrien til å dyrke mindre zooplankton som rotatorier og som ”grøntvann” for å skape ønsket turbiditet i vannet. Nannochloropsis er også brukt i saltvannsakvaristmarkedet.

Instant Algae Nanno 3600® har 3600 ganger tettheten til en vanlig algekultur. Dermed vil 1 liter Nanno 3600® erstatte nesten 4000 liter dyrkningskultur med levende alger.

Nanno 3600® har et meget høyt innhold av EPA, og algens ekstremt elastiske cellevegger bidrar til at den kan fryses ned for langtidslagring.

Oppdrett av fisk: Nanno 3600® benyttes hovedsakelig som fòr til dyrking av rotatorier og som ”grøntvann».

Oppdrett av skalldyr: Nanno 3600® fungerer meget godt til muslinger, men har tradisjonelt ikke blitt brukt til østers eller kamskjell. Studier under arbeid viser imidlertid at Nannochloropsis kan fungere like bra eller bedre enn Isochrysis og Pavlova på larvestadiet.

Oppbevaring: Instant Algae Nannochloropsis kan lagres i kjøl i inntil 3 måneder (helst mellom –1 og +3C). For lenger lagringstid kan Nanno fryses (opptil over 2 år).

 

Instant Algae® Rotifer Diet HD

Rotifer Diet™ HD er et marint mikroalgefòr spesialutviklet til produksjon av rotatorier av høy kvalitet og kulturer med høy tetthet til en lav kostnad. Rotifer Diet er en kombinasjon av mikroalgene Nannochloropsis og Tetraselmis. Denne kombinasjonen gir en økning i rotatorieproduksjonen på ca 20 % sammenlignet med bruk av bare Nannochloropsis. Rotifer Diet er en 100% komplett fòrløsning og det trenges ingen andre tilsetning for å kunne produsere rotatoriekulturer med høy tetthet.

Rotifer Diet ble innitielt utviklet for rotifersystemer med høy tetthet, men har også vist seg å fungere meget bra til lavtetthetskkulturer og i batchkulturer.

For protokoller og instruksjoner angående fòring og røkting av rotatoriekulturer finnes med informasjon på www.Rotifer.com.

Instant Algae® Pavlova

Pavlova er en liten brunalge som har en meget høyt innhold av DHA. Sammen med algens gode evne til å holde seg i suspensjon gjør dette den meget egnet til å anrike rotatorier og andre zooplankton. Pavlova er meget vanskelig å dyrke så svært få oppdrettere kan dyrke disse selv.

Pavlova har en næringsprofil som ligger nært opptil Isochrysis, men har en mer komplisert sterol sammensetning. Dette har bidratt til algens popularitet til å anrikning av rotatorier blant oppdrettere av marin fisk.

Oppdrett av fisk: Pavlova har en meget høy DHA og EPA profil og er dermed meget godt egnet til dyrking av zooplanktonkulturer.

Oppdrett av skalldyr: Pavlova er meget godt egnet til østers, kamskjell, muslinger og scallops.

Oppdrett av reke: Pavlova er mye brukt til DHA anrikning.

 

Instant Algae® Isochrysis

Isochrysis er en gyllen/brun flaggelat som er mye brukt i akvakultur. Den har en høyt innhold av DHA, men mangler EPA. Dette har medført at den alene, eller sammen med Pavlova, blir mye brukt til å anrike zooplankton som rotatorier og artemia i sammenhenger der man ønsker å øke DHA/EPA forholdet. Isochrysis er hovedingrediensen i diett brukt i skjelloppdrett og i noen rekeoppdrett.

Oppdrett av fisk; Brukt til å DHA anrikning av rotatorier. Den er også riktig størrelse til å fòre artemia og copepoder generelt.

Oppdrett av skalldyr: Isochrysis er den mest vanlige algen brukt til østers, kamskjell, muslinger og kamskjell.

Oppdrett av reke: Isochrysis brukt til DHA anriking.

 

Instant Algae® Tetraselmis

Tetraselmis er en større grønn flagellat med et meget høyt lipidnivå. Den inneholder også naturlige aminosyrer som stimulerer fòropptak i marine arter. Den har vist seg å være et meget egnet fòr til rekeyngel.

Oppdrett av fisk: Tetraselmis brukt sammen med Nannochloropsis til produksjon av rotatorier. (se Rofiter Diet HD) Den er også egnet til föring av artemia.

Oppdrett av skalldyr: Tetraselmis er et vanlig fòr til østers, kamskjell, muslinger og kamskjell.

Oppdrett av reke: Tetraselmis er et meget egnet fòr til å øke vekstraten, samt å bekjempe «zoea” syndromet.

 

Instant Algae® Shellfish Diet 1800®

Shellfish Diet 1800® er en miks av fire marine mikroalgaer som alle har vist seg å være meget egnet i mange skalldyr, inkudert østers, kamskjell, muslinger og scallops. En sammenmikset diett til skalldyr viser en betydelig bedre næringsprofil for alle typer skalldyr, og øker vekstraten og minsker dødligheten.

Shellfish Diet kan brukes under hele yngeltiden opp til full størrelse og har vist seg å fungere like bra som levende alger, og er et komplett fòr til skalldyr.

For informasjon om hvor mye alge som skal brukes til skalldyr, vennligst TRYKK HER.

Tørrvekten til Shellfish Diet er 9%. Antallet celler varierer litt med årstidene, men ligger vanligvis rundt 2 mrd pr ml. Shellfish Diet består av:

Isochrysis   

25%

Pavlova       

20%

Tetraselmis

20%

Thalassiosira weissflogii (TW)     

30%

Nannochloropsis    

5%

Andre bruksområder  er blant annet kråkeboller, raudåte og brine shrimp.

 

Thalassiosira weissflogii

Thalassiosira weissflogii (TW) er en stor diatom (6-20µm x 8-15µm) som er brukt i reke- og skalldyryngelindustrien. Denne algen er av mange klekkeri  ansett som å være den beste algen til rekelarver. Den store cellestørrelsen (16 X biomassen til Chaetoceros og 3 X biomassen til Tetraselmis) øker perioden med algefòring. På vinteren er algen rundt 15 micron, men minker til 5 micron om sommeren.

Fargen til TW varierer mellom brun og gul, avhengig av hvor mye klorofyll som finnes i kuturen. Kvaliteten er uavhengig av fargen på algen.

Oppdrett av fisk: TW er bra til oppfòring av artemia og copepoder generelt.

Oppdrett av skalldyr: På grunn av den store størrelsen er TW et meget godt fòr for østers, kamskjell og muslinger.

Oppdrett av reke:  TW kan brukes gjennom hele yngelfasen. Dette er en meget stor fordel på grunn av det høye lipid- og karbohydratnivået og vil minimere dødelighet og maksimere vekstraten.