Oksygen- og luftslanger
Alger

Viktig info om YSI måleinstrumenter

Microalgae AS slutter som forhandler av YSI instrumenter

Vi har hatt gleden av å betjene mange trofaste kunder siden vi fikk agenturet og reintroduserte YSI håndholdte instrumenter til det norske oppdrettsmarkedet i 2007.

Microalgae AS har nå besluttet å avslutte samarbeidet med YSI fra 01.01.19. YSI vil fremdeles være til stede på det norske markedet, og videre henvendelser rundt håndholdte instrumenter kan heretter rettes til Aanderaa Data Instrument AS på telefon 55 60 48 00 eller mail aanderaa.info@xyleminc.com.

Vi takker for tilliten dere har vist oss gjennom disse årene.

Med beste hilsen
Microalgae-teamet

Kontakt oss

Postboks 101, 6059 Vigra
924 26 040